TCT โรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
   จำหน่ายพร้อมซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงทุกขนาด

กรองน้ำมันหม้อแปลง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหม้อแปลง


โรงงานผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง

บริษัท ไทยเซ็นเตอร์ทรานส์ฟอร์มเมอร์ จำกัด เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงขนาดตั้งแต่30-3000KVA โดยวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในโรงงานผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าจากประเทศญี่ปุ่นมากกว่า30ปี


 • ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าในการก่อสร้าง
 • บริการตรวจเช็คสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้งานมานาน
 • รับเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน และกรองน้ำมันหม้อแปลงด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
 • มีหน่วยบริการ 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ

  สินค้าและบริการ

 • ผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ตั้งแต่ 30 – 3000 KVA ตามมาตรฐาน IEC , DAN, ANSI ระบบ 22000-400/230 V. ,24000-416/240 V. ระบบ 12000/24000-416/240 V. และระบบ 33000-400/230 V.
 • ผู้ผลิตและจำหน่าย คาปาซิเตอร์แรงต่ำ ( LOW VOLTAGE POWER CAPACITOR ) ชนิดติดตั้งภายนอก และติดตั้งภายใน 230 และ 400 โวลท์ ขนาดตั้งแต่ 5 – 100 KVAR แบบแห้ง
 • บริการตรวจเช็คสภาพดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ที่ใช้งานมานานรับกรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยมาตรฐานสากล
 • บริการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 30 – 3000 KVA ทุกระบบมีหน่วยงานบริการด้านหม้อแปลงดูแล กรณีเร่งด่วนตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ พร้อมมีหม้อแปลงไฟฟ้าไว้สำรองจ่ายสำหรับลูกค้าในกรณีฉุกเฉิน
 • บริการปรับปรุงหม้อแปลงเก่า ซึ่งผ่านการใช้งานมาแล้วทุกยี่ห้อ พร้อมนำเข้าทดสอบมาตรฐานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับรองก่อนนำไปติดตั้งใช้งานใหม่ หม้อแปลงไฟฟ้าทุกเครื่องก่อนส่งลูกค้า ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง ทุกเครื่อง จึงมั่นใจในคุณภาพของเราได้