เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงขนาดตั้งแต่30-3000KVA โดยวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในโรงงานผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าจากประเทศญี่ปุ่นมากกว่า 20 ปี พร้อมมีศูนย์บริการ 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ
 

หม้อแปลงไฟฟ้า 10 ดี

 
1.TCTออกแบบมีหลักการดี  2.TCTใช้วัตถุดิบคุณภาพดี  3.TCTเครื่องจักรทันสมัยดี  4.TCTทนทานต่อฟ้าผ่าได้ดี  5.TCTราคาถูกดี
6.TCTใช้งานค่าไฟถูกดี  7.TCTสั่งด่วนได้เร็วดี  8.TCTมีหม้อแปลงให้เช่าในราคาประหยัดดี  9.TCTเพิ่มขนาด ตีเทริน์ ให้ราคาดี  10.TCTบริการหลังการขายดี

หม้อแปลงไฟฟ้า
บริการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงทุกขนาด ทุกระบบ ทุกยี่ห้อ มีหม้อแปลงให้ใช้งานระหว่างซ่อม
หม้อแปลง
บริการให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าในการก่อสร้างทุกขนาด ทุกระบบ
image
บริการตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้งานมานาน หรือหยุดการใช้งานมานาน ก่อนที่จะนำไปติดตั้งใหม่
image
บริการเปลี่ยน - ถ่ายน้ำมัน และกรองน้ำมันหม้อแปลง ด้วยเครื่องที่ทันสมัย นำเข้าจากประเทศเยอรมัน
หม้อแปลงไฟฟ้า


บ.ไทยเซ็นเตอร์ทรานส์ฟอร์มเมอร์

เราเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงขนาดตั้งแต่30-3000KVA โดยวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในโรงงานผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าจากประเทศญี่ปุ่นมากกว่า20ปี

  ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าในการก่อสร้าง

  บริการตรวจเช็คสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้งานมานาน
 รับเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน และกรองน้ำมันหม้อแปลงด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
 มีหน่วยบริการ 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ
TCT โรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง

ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าในการก่อสร้าง
บริการตรวจเช็คสภาพหม้อแปลงไฟฟ้าที่ใช้งานมานาน
รับเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน และกรองน้ำมันหม้อแปลงด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย
มีหน่วยบริการ 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ


ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
ใช้งานทนทาน มาตรฐานทุกชิ้น


image
หม้อแปลงไฟฟ้าคืออะไร (Transformer)

หม้อแปลงไฟฟ้า(Transformer) คือ เครื่องกลไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า โดยสามารถเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า ให้เพิ่มขึ้นเรียกว่า Step up Transformer และให้ลดลงเรียกว่า Step down Transformer แต่ไม่เปลี่ยนกำลังไฟฟ้า และความถี่

โครงสร้างหม้อแปลงไฟฟ้า

ประกอบที่สำคัญคือ แกนเหล็ก ขดลวดตัวนำทองแดง น้ำมันหม้อแปลง ตัวถังหม้อแปลงและชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าประกอบ

หม้อแปลงไฟฟ้ามีกี่ขนาด คำตอบคือ2ขนาด คือหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็กที่มีขนาด30kva-250kva และหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีขนาด315kva-3,000kva

หม้อแปลงไฟฟ้า ประโยชน์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันเริ่มตั้งแต่ในบ้าน คือหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสตรงที่อยูในวิทยุและโทรทัศน์ แบตเตอรี่ มาถึงหม้อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้กับบ้านพักที่อยู่อาศัย โรงงานอุตสาหกรรมแบ่งได้2แบบ คือหม้อแปลงไฟฟ้า1เฟสและหม้อแปลงไฟฟ้า3เฟส

หม้อแปลงไฟฟ้า1เฟส กับ หม้อแปลงไฟฟ้า3เฟส แตกต่างกันอย่างไร

1.หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส คือ ระบบไฟฟ้าที่มีสายไฟฟ้าจำนวน 2 เส้น ใช้สำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไปที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่มากนัก โดยใช้สำหรับอุปกรณ์ให้แสงสว่างภายในบ้านและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ
2.หม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส คือ ระบบไฟฟ้าที่มีสายเส้นไฟจำนวน 3 เส้น เหมาะสมกับสถานที่ที่ต้องการใช้กำลังไฟฟ้ามากๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังสูงเช่านมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องจักร เกียร์โรงงาน โบลเวอร์

หม้อเเปลงไฟฟ้าราคาเริ่มต้นประมาณ 4x,xxx บาท ถึง 7xx,xxx บาท ขึ้นอยู่กับขนาดและการนำไปใช้งาน

 

 

p1

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

p2

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

p3

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

p4

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

p5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

p6

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

p7

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

p8

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

หม้อแปลงไฟฟ้า เมื่อใช้งานไปก็จะเกิดความร้อนขึ้นทำให้เกิดการสูญเสียขึ้นในหม้อแปลง จึงจำเป็นต้องระบายความร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การระบายความร้อนจะมีอยู่หลายวิธี เช่น การระบายความร้อนตามธรรมชาติ การระบายความร้อนด้วยน้ำมัน การระบายความร้อนด้วยน้ำมันและการเป่าลม การระบายความร้อนด้วยน้ำมันและน้ำ และการระบายความร้อนด้วยการปั้มน้ำมัน

เนื่องจากแรงดันของหม้อแปลงไฟฟ้าเมื่อมีโหลดกับไม่มีโหลดนั้น จะแตกต่างกันมากบ้างน้อยบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายสิ่งด้วยกัน เช่น ขึ้นอยู่กับแกนเหล็ก การอัดแกนเหล็ก การพันขดลวด รวมถึงการออกแบบที่ดี เป็นต้น ถ้าแรงดันของหม้อแปลงไฟฟ้าเมื่อไม่มีโหลด

การทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าใช้การส่งถ่ายพลังงานไฟฟ้าจากวงจรหนึ่ง(ขดลวดปฐมภูมิ-Primary Winding) ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ป้อนเข้ามาจะสร้างเส้นแรงแม่เหล็ก(Flux) และแรงแม่เหล็ก(Magnetromotive Force) ขึ้นในแกนเหล็ก(Iron Core) กระแสไฟฟ้าที่ไหลในขดลวดเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ

หม้อแปลงไฟฟ้า เป็น เครื่องกลไฟฟ้า ชนิดหนึ่ง เครื่องกลไฟฟ้า หมายถึง อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล หรือเปลี่ยนจากพลังงานกลมาเป็นพลังงานไฟฟ้า การทำงานของอุปกรณ์ดังกล่าวมีทั้งแบบเคลื่อนที่ และแบบอยู่กับที่

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้